Formulier velden achter elkaar

Is het mogelijk om velden achter elkaar te zetten met er recht boven naam van het veld. b.v.

Voornaam        Tussenvoegsel      Achternaam

------------- -------------- -----------------

en de lengte van de velden aan te passen.

Beantwoord door Richard

Dat kan doorgaans met een CSS code gedaan worden. De HTML elementen die het veld en het label omvatten zouden een display ‘inline-block’ waarde moeten krijgen. Vervolgens kan met width:50% bijvoorbeeld aangepast worden, hoe breed deze elementen worden.

Bij de geavanceerdere form-builders zoals Gravity Forms en WPForms is het een standaard aanwezig om het naamveld op te splitsen en op 1 regel te plaatsen.

Voor Contact Form 7 zou je zelf de HTML en opmaak code moeten schrijven, dat zou er ongeveer als volgt uit (kunnen) gaan zien:

<div style="width:100%; display:block;">
<div style="width:35%;display:inline-block;">Voornaam<br/>[voornaam]</div>
<div style="width:20%;display:inline-block;">tussenvoegsel<br/>[tussenvoegsel]</div>
<div style="width:35%;display:inline-block;">Achternaam<br/>[achternaam]</div>
</div>

Als je wilt kunnen wij dit ook voor je fixen, een aanpassing als dit is inbegrepen bij onze WordPress onderhoud pakketten